باز کردن نوشابه با سلاح؛ این مرد یکی از دقیق‌ترین و حرفه‌ای‌ترین نشان‌زن است

ویدئو

خبرنامه
ویدئو

۲۲ / حوت ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه