تنازع بقا؛ زمانی‌که هشت‌پا قصد شکار خرچنگ را دارد، شیر آبی خود او را می‌خورد

ویدئو

خبرنامه
ویدئو

۵ / حوت ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه