انفجار بالون گاز؛ در استفاده از گاز و بالون های گازی در خانه باید محتاط بود

ویدئو

خبرنامه
ویدئو

۲۵ / دلو ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه