برف‌باری سنگین در افغانستان جان بسیاری‌ها را گرفت

ویدئو

خبرنامه
ویدئو

۱۸ / دلو ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه