دانشجویان دانشگاه‌های غیر دولتی نیز از طریق کانکور عمومی وزارت تحصیلات عالی پذیرش می‌شوند

ویدئو

خبرنامه
ویدئو

۱۳ / دلو ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه