وزیر مالیه افغانستان: بودجه مالی 1396 پیش از رخصتی زمستانی پارلمان نهایی خواهد شد |
وزیر مالیه افغانستان: بودجه مالی ۱۳۹۶ پیش از رخصتی زمستانی پارلمان نهایی خواهد شد

وزیر مالیه افغانستان: بودجه مالی ۱۳۹۶ پیش از رخصتی زمستانی پارلمان نهایی خواهد شد

خبرنگار خبرنامه

علی شیر شهیر
خبرنگار خبرنامه

۱ / جدی ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه
Image Title

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی امروز در کابل گفت که طرح بودجه مالی سال آینده خورشیدی تا دو هفته‌ی دیگر نهایی خواهد شد و پیش از آن که نمایندگان مردم افغانستان به رخصتی زمستانی بروند، این مسوده را دوباره با نمایندگان مجلس افغانستان در میان خواهد گذاشت.

آقای حکیمی در این نشست گفت که “متاسفانه در چند سال اخیر این رسم شده است که مسوده اول بودجه مالی، هر سال از سوی پارلمان افغانستان رد شود، ما امیدوار هستیم که در جلسه با نمایندگان مردم، به یک تفاهم برسیم”

آقای حکیمی گفت که "

آقای حکیمی گفت که “در چند سال اخیر این رسم شده است که مسوده اول بودجه مالی، هر سال از سوی پارلمان افغانستان رد شود”

این اظهارات وزیر مالیه‌ی افغانستان در حالی مطرح می‌شود که پیش از چاشت امروز چهارشنبه، مجلس نمایندگان افغانستان طرح مسوده اول بودجه مالی سال ۱۳۹۶ افغانستان را رد کرد.

آقای حکیمی گفت که وزارت مالیه افغانستان همراه با کمیسیون های مختلف پارلمانی از جمله کمیسیون مالی و بودجه پارلمان نشست‌هایی خواهد داشت و این مشکل به زودی حل خواهد شد.

پیش از چاشت امروز، پارلمان افغانستان اولین مسوده طرح بودجه مالی سال آینده خورشیدی را رد کرد

پیش از چاشت امروز، پارلمان افغانستان اولین مسوده طرح بودجه مالی سال آینده خورشیدی را رد کرد

وزیر مالیه افغانستان تاکید کرد که “تقاضای پارلمان، تقاضای مردم افغانستان است، ما با امکاناتی که داریم با آن‌ها می نشنیم تا به یک تفاهم کلی برسیم و ما امید وار هستیم که این مشکل تا دو هفته‌ی دیگر حل شود”

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
افغانستان اکلیل حکیمی پارلمان رد بودجه سال مالی 96 عواید سالانه مجلس نمایندگان وزیر مالیه ولسی جرگه

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید