یک موتر رنجر پولیس در حوزه سوم امنیتی شهر کابل هدف یک ماین مقناطسی قرار گرفت. حمله کننده حدود ساعت چهار عصر امروز دو شنبه (17 عقرب) در مقابل تخنیک سانوی و در کوچه مسجد شیرشاه سوری کارته چهار کابل، یک رنجر پولیس را هدف قرار داد.

blast-in-kabul-2

گزارش ابتدایی می رساند که در این حمله تنها یک نفر زخمی شده است. موتر رنجر به شدت آسیب دیده و مردم در ساحه وحشت زده شده اند. گروه های تروریستی با شیوه های مختلف نیروهای امنیتی و مقام های دولتی را هدف قرار می دهند، در سالهای اخیر، استفاده از ماین های مقناطسی برای این گروه ها، روش بهتر و کم هزینه تر برای هدف قرار دادن و ایجاد وحشت می باشد.

blast-in-kabul-7

خبرنگار خبرنامه در دقایق نخستین انفجار به محل رویداد رفته و این گزارش تصویری را از این رویداد آماده نشر کرده است.

blast-in-kabul-3

blast-in-kabul-4

blast-in-kabul-6

blast-in-kabul-8

blast-in-kabul-9

blast-in-kabul-10

blast-in-kabul-1