مرد آهنین هندی که می‌تواند ده بار ضربه‌خوردن با پتک بر بیضه‌اش را تحمل کند

مرد آهنین هندی که می‌تواند ده بار ضربه‌خوردن با پتک بر بیضه‌اش را تحمل کند

۴ / عقرب ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه

مرد آهنین، او از ایالت پنجاب هندوستان است و ادعا دارد که ۳۰۰۰شاه‌کار و عجایب را می‌تواند روی بدنش انجام دهد. این عجایب شامل برداشتن دو موترسایکل وزین تا گذشتن موتر از روی بدنش است.

نمونه‌ی دیگر از این شگفتی های را که او خلق می‌کند، تحمل ۱۰بار کوبیدن پتک/مارتول بر بیضه‌اش است.

جریان ضربه زدن با مارتول/پتک به بیضه امان دپ سنگ

امان می‌گوید زمانی که ده ساله بود شروع به تمرین انجام این حرکات کرده‌است.
از بانک تا بانک که بگذریم زور تا زور نیز هست. این مرد هندی می‌تواند آدم ها را با دندان خود از زمین بلند کند.

این مرد پنجابی می‌تواند سنگ را با دستان خود بودن هیچ وسیله‌ ی دیگری بشکند.
در ویدیویی دیگری که از این مرد هندی در رسانه‌های اجتماعی پخش شده‌است، نشان می‌دهد که او ۵۳ بوتل زخیم بیر را بدون وقفه با یک دست خود می‌شکند.

مرد آهنین هند در جریان شکستاندن بوتل های بیر

اماندپ سنگ آهنین اکنون با لقب مرد آهنین هند شناخته می شود و  منتظر است تا این رکوردهای او ثبت گینس شود…

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
امان دپ سنگ تحمل ضربه به بیضه رکورد گینس مرد آهنین هندی

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید