وزیر مالیه افغانستان از اتفاقات کنفرانس بروکسل به مجلس گزارش داد |
وزیر مالیه افغانستان از اتفاقات کنفرانس بروکسل به مجلس گزارش داد

وزیر مالیه افغانستان از اتفاقات کنفرانس بروکسل به مجلس گزارش داد

خبرنگار خبرنامه

علی شیر شهیر
خبرنگار خبرنامه

۱ / عقرب ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه
Image Title

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان بر مبنای تعهد خود برای حسابدهی به نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان، گزارش و دست‌آوردهای کنفرانس بروکسل که در ۱۳ و ۱۴ میزان در بلجیم دایر شده بود، را امروز ارائه کرد.

دستاورد‌های بخش انکشافی

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان گفت که افغانستان و شرکای بین المللی آن از سال ۲۰۰۱ بدینسو دستاوردهای ملموس در بخش های بازسازی و توسعه افغانستان داشته اند.

به گفته‌ی آقای حکیمی جامعه بین المللی در کنفرانس توکیو در سال ۲۰۱۲ شانزده میلیارد دالر را برای حمایت از توسعه اقتصادی-اجتماعی افغانستان برای چهار سال تعهد کرده بود. در عین حال حکومت افغانستان و جامعه بین المللی روی مجموعه ای از تعهدات دو جانبه برای اصلاحات و موثر بودن کمک های مالی به توافق رسیده بودند. به این منظور به گفته او کنفرانس بروکسل برای ارزیابی نتایج کمک های چهار سال گذشته دایر شد و برای خودکفایی افغانستان کمک های چهار ساله دیگر بین المللی نیز برای افغانستان تعهد گردید.

eklil-hakimi

وزیر مالیه افغانستان گفت که شرکای بین المللی در توسعه این کشور دستاوردهای قابل توجه داشته است

بازگشت با دست‌پُر

وزیر مالیه افغانستان گفت که از کنفرانس بروکسل حکومت این کشور برای تمویل و تطبیق برنامه های کلان ملی با دست پر به خانه برگشته است.

اتفاقات کنفرانس بروکسل

وزیر مالیه افغانستان دو روز کنفرانس بروکسل را برای اعضای مجلس نمایندگان این کشور بیان داشت و گفت که در روز اول کنفرانس جلسه متمرکز روی توسعه اقتصادی افغانستان با شرکت نمایندگان اتحادیه اروپا و سازمان های بین المللی برگزار شد. او تاکید کرد که روی موضوع نیازمندی افغانستان به افزایش رشد اقتصادی برای حکومت این کشور تاکید شد. او در عین حال گفت که شرکت کنندگان در روز اول کنفرانس خاطرنشان ساختند که بدون حمایت تمویل کنندگان، افغانستان قادر به پرداخت مصارف امنیتی در چند سال آینده نخواهد بود.

وزیر مالیه افغانستان حین امضای...در حاشیه کنفرانس بروکسل

وزیر مالیه افغانستان حین امضای توافق نامه دولت سازی با اتحادیه اورپا در حاشیه کنفرانس بروکسل

زنان در افغانستان

آقای حکیمی گفت که دومین جلسه کنفرانس بروکسل روی موضوع زنان افغان متمرکز بود. این جلسه با شرکت ۶۰۰ تن دایر شده بود. در این جلسه، روی ترویج و حمایت از حقوق زنان و توانمندسازی اقتصادی-اجتماعی این قشر جامعه افغانستان تمرکز شده است.

به گفته آقای حکیمی، این نشست پیام جدی از حمایت جامعۀ جهانی را برای اولویت های حکومت افغانستان در چارچوب خودکفایی، رعایت حقوق زنان و توانمند سازی اقتصادی آنان ارائه نمود.

همکاری‌های منطقه‌ای

وزیر مالیه افغانستان گفت که جلسۀ همکاری های اقتصادی منطقه ای، آخرین جلسه از جمله جلسات حاشیه ای این کنفرانس بود. به گفته او، در این جلسه نمایندگان بلند پایۀ ۲۷ کشور از منطقه و ۱۸ نهاد توسعه ای بین المللی شرکت نموده بودند. آقای حکیمی هدف از این نشست را ایجاد بسیج ارادۀ سیاسی تمام بازیگران منطقه ای برای یک پارچه سازی و تحقق بخشیدن ظرفیت های واقعی منطقه در قبال افغانستان خواند.

ghani-in-brussels

جریان امضای تفاهم نامه ۲۰۰میلیون دالری اتحادیه اروپا با دولت افغانستان در حاشیه کنفرانس بروکسل

کنفرانس بروکسل

وزیر مالیه افغانستان گفت که نشست اصلی بروکسل، چارچوب صلح و انکشاف افغانستان که دیدگاه و پلان تطبیقی توسعه این کشور را تا سال ۲۰۲۰ تشکیل می داد، مورد بررسی قرار داد.

حمایت گسترده

آقای حکیمی تاکید کرد که در پایان این کنفرانس، کشورها و سازمان های بین المللی از طرح ها و آینده افغانستان حمایت کردند.

امضای توافق‌نامه‌ها

وزیر مالیه افغانستان گفت که در حاشیۀ کنفرانس بروکسل حکومت افغانستان دو توافقنامۀ مهم را با اتحادیه اروپا و بنیاد آغا خان امضاء کرد. اتحادیۀ اروپا تحت توافقنامه دولت سازی (State Building Contract) مبلغ ۲۰۰ میلیون دالر را به پروژه های انکشافی تعهد نمود که از طریق بودجه ملی این کشور به مصرف خواهد رسید. او در عین حال گفت که وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان و بنیاد آغا خان تفاهمنامۀ جداگانه را برای بازسازی اطراف دریای کابل به امضاء رساندند.

eklil-hakimi-3

وزیر مالیه افغانستان حین گزارش دهی به ولسی جرگه افغانستان

تعهدات بلندمدت

وزیر مالیه افغانستان گفت که اعلام حمایت جامعۀ بین المللی در کنفرانس بروکسل از طرح های افغانستان نشانه های از نیل این کشور به خودکفائی و رفاه اقتصادی و اجتماعی می باشد. او در عین حال این حمایت ها را دلیل دیگر تعهدات بلندمدت جامعه بین المللی برای افغانستان دانست.

کمک‌های مشروط

وزیر مالیه افغانستان تاکید کرد که تداوم حمایت های بین المللی از این کشور، مشروط به اجرای اصلاحات توسط حکومت افغانستان به ویژه در چارچوب حسابدهی متقابل و چارچوب صلح و توسعه خواهد بود. او گفت که حکومت افغانستان و جامعۀ جهانی روی تعهدات متقابل تجدید شده برای سال های ۲۰۱۷ –  ۲۰۱۸ توافق نموده اند.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
افغانستان اکلیل حکیمی زنان کمک های بلند مدت کنفرانس بروکسل گزارش به مجلس وزیر مالیه افغانستان

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید