سرنوشت یک مهاجر؛ واکنش گسترده به مرگ دختربچه مهاجر افغان |
سرنوشت یک مهاجر؛ واکنش گسترده به مرگ دختربچه مهاجر افغان

سرنوشت یک مهاجر؛ واکنش گسترده به مرگ دختربچه مهاجر افغان

خبرنگار

فریضه عالمی
خبرنگار

۳۱ / اسد ۱۳۹۵ | دیدگاه ۱
Image Title

درگذشت یک دختر افغان به خاطر ممنوعیت پیوند اعضای مهاجرین در ایران، واکنش های گسترده در رسانه های اجتماعی داشته است.

گزارش شده که یک دختر افغان با وجود این که پدرش حاضر بوده تا کبد خود را برای پیوند به دخترش اهدا کند اما به دلیل قانون که در سال ۱۳۹۳ تصویب شده و مطابق به آن جراهی پیوند اعضای بدن اتباع غیرایرانی در هر شرایطی در ایران ممنوع اعلام شده، نتوانسته پیوند عضو داشته باشد، و به همین جهت، اخیرا در شیراز جان داده است.

همزمان با نشر این خبر، واکنش گسترده در شبکه های اجتماعی نسبت به این موضوع به میان آمده است.

مرتضی دانش در تویتی نوشته که

کاربر دیگری از قانون منع پیوند عضو به شدت انتقاد کرده و نوشته که

همزمان با این، یک کاربر دیگر ایرانی تویتر این برخورد را دوگانه توصیف کرده

کاربری دیگر نیز گفته که کجای پیوند عضو یک مهاجر خلاف قرآن است

یکی از کاربران دیگر از صفحه دکتر سروش نقل قولی آورده که

همزمان با این، کاربر دیگر نوشته که جان انسان در میان است و مهاجر و غیرمجار نمی شناسد

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
افغانستان ایران بیماری تویتر خبرنامه دختر افغان قانون ایران لطیفه رحمانی

مطالب مشابه

۱ comment