افغانستان مرکزی؛ ۱۰ بزرگ‌ راه افغانستان ساخته می شود

افغانستان مرکزی؛ ۱۰ بزرگ‌ راه افغانستان ساخته می شود

خبرنگار خبرنامه

علی شیر شهیر
خبرنگار خبرنامه

۲۵ / اسد ۱۳۹۵ | ۲ دیدگاه

مقام‌های وزارت فواید عامه افغانستان از کلید خوردن کارهای ۱۰ پروژه زیربنایی مناطق مرکزی افغانستان خبر می‌دهند، آنان می‌گویند که کمیسیون تدارکات ملی افغانستان، پروسه تدارکاتی این پروژه‌ها را بررسی کرده و مورد تایید قرار داده است.

مهدی روحانی، سخنگوی وزارت فواید عامه افغانستان، در گفتگو با خبرنامه تایید کرد که کارهای تدارکاتی این پروژه‌های زیربنایی به ترتیب از پروسه تدارکاتی پروژه اعمار سرک یکاولنگ – دره صوف شروع شده است.

آقای روحانی اضافه کرد که حکومت افغانستان برای شروع کردن کارهای عملی این پروژه‌ها اراده جدی دارد. به گفته‌ی او برخی از این پروژه‌ها توسط وزارت فواید عامه افغانستان، برای جلب موسسه‌ی قابل اطمینان چندین بار به اعلان گذاشته شده است. از سوی هم آقای روحانی می‌گوید که حکومت افغانستان می‌خواهد با آغاز کردن کارهای عملی این پروژه‌ها، به وعده‌های که رهبران این حکومت به مناطق مرکزی داده بودند، عملی کنند.

از سویی هم ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه‌ای تایید کرده است که در جلسه‌ی دیروز یک‌شنبه کمیسیون تدارکات ملی افغانستان، پروسه تدارکاتی اعمار سرک یکاولنگ – دره صوف، توسط این کمیسیون مورد تایید قرار گرفته است.

Mahdi-Roohani

مهدی روحانی سخن‌گوی وزارت فواید عامه افغانستان

کمیسیون تدارکات ملی وظیفه دارد که قراردادهای دولتی را بررسی و تصویب کند. ریاست این کمیسیون را رییس جمهور غنی به عهده دارد و قرار‌دادهای یاد شده در جلسه شصت و سومین آن به تصویب رسیده است.

سرک دره صوف – یکاولنگ

طول این سرک ١٨٠ کیلومتر می باشد و بخش دوم دهلیز شمال به جنوب بوده و از طرف بانک انکشاف آسیایی تمویل می گردد. قرارداد دیزاین این پروژه ارزیابی شده و جهت تایید دونر پروژه فرستاده شده است. به گفته‌ی مقام‌های وزارت فواید عامه افغانستان، به زودی قرارداد دیزاین پروژه امضاء و کار دیزاین آن آغاز خواهد شد.

با این وجود برای اعمار ساختمان پروژه و برای سرعت بخشیدن شروع کار ساختمان، پروسه داوطلبی مقید با پیشنهاد وزارت فواید عامه و تایید دونر پروژه به اداره تدارکات ملی ارسال شده و کمیسیون تدارکات ملی آن را منظور کرده است. این پروسه در طی مدت یک ماه دیگر تکمیل و قرارداد برای منظوری نهایی به کمیسیون عالی تدارکات ملی فرستاده و کار پروژه به‌طور رسمی آغاز خواهد شد.

Arg-meeting

سرک دره صوف – یکاولنگ یکی از این ده پروژه بزرگ زیر بنایی می باشد که قرار است ساخته شود

سرک یکاولنگ- قندهار

این سرک به طول ۵۵٠ کیلومتر بوده و بخش سوم دهلیز شمال به جنوب می‌باشد. مقام‌های حکومتی می‌گویند که اسناد تدارکاتی جهت اعلان داوطلبی آماده شده و به دونر ( بانک انکشاف آسیایی) فرستاده شده است که پس از تایید دونر کارهای تدارکاتی آن شروع می شود.

سرک دوشی- بامیان

این سرک به طول ١۵٢ کیلومتر می باشد و بانک جهانی، بودجه اجرای آن را فراهم کرده است. این پروژه به ۶ بخش تقسیم شده است. سروی، دیزاین و پروسه استملاک بخش اول این پروژه تکمیل شده است.

این پروژه قبلا به اعلان داوطلبی سپرده شده بود و برای فعلی تحت ارزیابی می‌باشد. به گفته‌ی سخنگوی وزارت فواید عامله افغانستان، به زودی ارزیابی این بخش نهایی شده و جهت منظوری به اداره تدارکات ملی فرستاده می‌شود که کار آن امسال آغاز خواهد شد.

در بخش دوم و ششم این پروژه، سروی و دیزاین آن بالای ٩٠ فیصد کار شده است. با این وجود پروسه استملاک هر دو بخش تکمیل شده و به گفته‌ی مقام‌های وزارت فواید عامه در کمتر از دو ماه آینده این دو بخش نیز به اعلان سپرده خواهد شد.

road-roller

جریان کار روی یکی از سرک‌ها در افغانستان مرکزی

سرک گردن دیوال

بخش اول این سرک به طول ۴٠ کیلومتر سه سال پیش قرارداد شده بود و حالا کار آن جریان دارد. بخش دوم به طول ۶٠ کیلومتر حدود یک‌ماه پیش قراردادش امضاء شد و طبق گفته‌های مقام‌های وزارت فواید عامه افغانستان، به زودی شروع کار آن با حضور مقامات عالی رتبه حکومت افغانستان افتتاح خواهد شد.

سرک میدان- بامیان

قسمت دوم سرک میدان شهر- بامیان از کوتل اونی الی شهر بامیان، به طول ٨٢ کیلومتر در ختم ماه جاری خورشیدی تکمیل خواهد شد و به‌صورت رسمی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

سرک نیلی- ورس- پنجاب

این سرک از نیلی مرکز ولایت دایکندی الی ولسوالی پنجاب در ولایت بامیان می‌باشد که ١۶٠ کیلومتر طول دارد. به گفته‌ی مقام‌های وزارت فواید عامه افغنستان، این سرک از مرکز نیلی الی کوتل قناغ اکنون به صورت درجه ٢ تحت کار می باشد.

مهدی روحانی، سخنگوی وزارت فواید عامه افغانستان، گفت که بر اثر توجه و حمایت ریاست جمهوری، مذاکرات جدی با بانک جهانی از سوی وزارت فواید عامه افغانستان انجام شده است و بانک جهانی موافقت کرد که تمام این مسیر را به صورت اساسی آسفالت شود. به گفته‌ی وی کار آسفالت سرک از مرکز نیلی امسال آغاز شده و تا سه سال دیگر تمام این مسیر آسفالت خواهد شد.

meeting

گوشه از گفتگوها برای تمویل پروژه مناطق مرکزی با مقام‌های نهادها وکشورهای تمویل کننده خارجی

سرک قره باغ – جاغوری

به گفته‌ی مقام‌های وزارت فواید عامه افغانستان، این سرک سه مرتبه قبلن به اعلان سپرده شده بود اما شرکتی که واجد شرایط برای کار این پروژه باشد نیافته اند. آنان می‌گویند که در اعلان چهارم ، تعدادی از شرکت‌های واجد شرایط اشتراک کرده اند که حالا تحت ارزیابی قرار دارند و پس از تکمیل ارزیابی، برای منظوری به اداره تدارکات ملی فرستاده خواهد شد.

سرک جلریز- سنگلاخ

قرارداد این سرک به طول ٢٠ کیلومتر دو ماه قبل امضا شده بود و فعلن کار آن آغاز شده است.

سرک اسپیلان- میرامور

این سرک، ٢٠ کیلومتر دارد. سروی و دیزاین ١٣ کیلومتر آن تکمیل شده و تحت اعلان تدارکاتی می‌باشد. متباقی مسیر تحت دیزاین است.

سرکهای داخل شهر نیلی

این سرک به طول حدود ١٠ کیلومتر می‌باشد. این مسیر برای بار اول دو ماه قبل به اعلان داده شده بود، ولی شرکت داوطلب برای اجرای این پروژه، واجد شرایط نبوده است. این پروژه هفته جاری به اعلان مجدد سپرده شده است و مقام‌های حکومتی افغانستان باور دارند که امسال بتوانند کار عملی آن را آغاز کنند.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
ارگ افغانستان بامیان بزرگ راه ها خبرنامه رییس جمهور قندهار وزات فواید عامه

مطالب مشابه

۲ دیدگاه

 • Navab

  Baz chi neirangi dar kar mibashd


 • Navab

  باز چه نیرنگ در کار میباشد اقای ریس


 • دیدگاه خودرا بنویسید

  ایمیل *
  نام *
  دیدگاه *
  اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید