با آن که هفته گذشته دانشگاه کابل برای یک روز بسته شد و شماری از دانشجویان خواستار تعطیلات دانشگاه در ماه رمضان بودند، اما درس‌های دانشگاه‌های افغانستان ادامه یافته است.

بسیاری از استادان دانشگاه کابل، از ادامه درس‌های دانشگاه استقبال کرده‌اند.

دکتر محمد معروف حنفی استاد داشکده شرعیات دانشگاه کابل به خبرنامه گفت که این تظاهرات هیچ توجیه قانونی ندارد. او افزود: “اگر در رمضان درس رخصت باشد، سکتگی در درس به وجود می‌آید. سیستم تحصیلی برهم می‌خورد. اگر یک ماه رخصت باشد، پس چه وقت باید درس خواند.”

student's protest
جریان تظاهرات دانشجویان دانشگاه کابل برای تعطیلی دانشگاه ها

شفیق وردک استاد دیگر در دانشگاه کابل در این باره به خبرنامه گفت که “در (دین) اسلام به صراحت می‌گویند که تحصیل کنید و علم بیاموزید.”

باطل شدن روزه

تظاهرات برای تعطیلی دانشگاه‌ها در در مقابل دانشگاه کابل بر محور باطل شدن روزه جوانان در محیط دانشگاه می‌چرخید. برخی از تظاهر کنندگان به خبرنامه گفته اند که آنان خواهان حفظ ارزش‌های اسلامی می‌باشند. در عین حال آنان تاکید کرده‌اند که “در رمضان باید درست عبادت کنیم، چون تعدادی از دختران دانشجو قانون اسلام را رعایت نمی‌کنند و حجاب شان خوب نیست، و با دیدن آنها روزه باطل می‌شود.”

student's protest
یکی از شعارهای دانشجویان مظاهره کننده

هم‎چنان آنان می‌گویند که، صنف ها گرم است و توانایی خواندن درس در ماه رمضان نیست. معترضان می‌افزایند که، رخصتی حالا به یک فرهنگ تبدیل شده وهمه ساله در رمضان تعطیلی بوده است.

تعطیلی نه

بسیاری از دانشجویان در مقابل برای ادامه تعطیلات دانشگاهی تظاهرات کرده‌اند. امین یکی از دانشجویان به خبرنامه گفت: ” من به عنوان یک دانشجو متاسف هستم که دانشجویان به جای درس رخصتی می‌خواهند.”  او می‌گوید که دانشجویان باید مطابق قانون رفتار کنند.

تعدادی دیگری از مخالفان تظاهرات و رخصتی، علاوه بر این که مخالف رخصتی‌اند، شعارهای تظاهرات کنندگان را نیز مورد انتقاد قرار می‌دهند. عارف یکی از این دانشجویان می‌گوید که “در یک ماه نمی‌شود ما مسلمان شویم، واقعن اگر بی حجابی دختران مشکل به دین وارد می‌کند پس درغیر رمضان دین و ایمان ما چه می‌شود.”

student's protest
دانشجویانی که خواهان ادامه درس های دانشگاه شان بوده اند

ادامه ی درس‌ها

فیصل امین سخنگوی وزرات تحصیلات عالی افغانستان به خبرنامه گفت که درس‌ها به صورت نورمال ادامه دارد و حالا هیچ رخصتی وجود ندارد. او ضمن تاکید بر ادامه درس‌های دانشگاه‌های افغانستان تصریح کرد که “از تاریخ 10 سرطان الی 25 سرطان رخصتی می‌باشد.” هم‎چنان او گفت بعد از عید روزه، امتحان گرفته می‌شود و یک سمیستر تحصیلی پایان می‌یابد.

سخنگوی این وزارت در پیوند به تظاهرات گفت که تظاهرات حق هر دانشجو است و باید در برابر حق مشروع خود ایستادگی کنند اما تاکید کرد که ادامه درس‌های دانشگاه برای سیستم تحصیلات عالی افغانستان مهم می‌باشد. آقای امین گفت که “ما قناعت محصلان را گرفتیم، حالا درس ها جریان دارد.”

نصیر فیضی همکار این گزارش بوده است.