خلاقیت جدید بامیانی‌ها؛ رکاب‌زنی دختران معترض

خلاقیت جدید بامیانی‌ها؛ رکاب‌زنی دختران معترض

عکاس‌خبرنگار خبرنامه

نصیر فیضی
عکاس‌خبرنگار خبرنامه

۳ / جوزا ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه

دو دختر بایسکل‌سوار بامیانی شکل جدید از اعتراض مدنی نسبت به مسیر پروژه برق پنج‌صد کیلوولت را امروز رقم زدند. این اعتراض جدید در فهرست خلاقیت‌های نه‌گانه بیامانی‌ها اضافه شده است که خبرنامه آن را تحت عنوان خلاقیت بامیانی‌ها پوشش داده بود. این دختران بامیانی روز گذشته ساعت ده صبح از بامیان رکاب‌زنی را آغاز نمودند و امروز ساعت ده و سی دقیقه به چوک فواره آب رسیدند. شماری زیادی از شهروندان کابل به استقبال این بایسکل‌سواران آمده بودند.

معاون سخن‌گوی رییس جمهور در پیامی در صفحه فیس‌بوک خود خطاب به آن‌ها گفته است که دروازه ارگ ریاست جمهوری برای شان باز است. فعالیت‌های مدنی در افغانستان در سال‌های اخیر به گونه‌ای فزاینده رشد کرده است.

new form of formal protest for TUTAP (1)

new form of formal protest for TUTAP (2)

new form of formal protest for TUTAP (3)

new form of formal protest for TUTAP (4)

new form of formal protest for TUTAP (5)

new form of formal protest for TUTAP (6)

new form of formal protest for TUTAP (7)

new form of formal protest for TUTAP (8)

new form of formal protest for TUTAP (9)

new form of formal protest for TUTAP (10)

new form of formal protest for TUTAP (11)

new form of formal protest for TUTAP (12)

new form of formal protest for TUTAP (13)

new form of formal protest for TUTAP (14)

new form of formal protest for TUTAP (15)

new form of formal protest for TUTAP (16)

new form of formal protest for TUTAP (17)

new form of formal protest for TUTAP (18)

new form of formal protest for TUTAP (19)

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
ارگ اعتراض افغانستان بامیان برق توتاپ خبرنامه رکاب زنان روشنایی صلح

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید