افغانستان متفاوت

افغانستان متفاوت

عکاس‌خبرنگار خبرنامه

نصیر فیضی
عکاس‌خبرنگار خبرنامه

۲۷ / ثور ۱۳۹۵ | ۰ دیدگاه

امروز تظاهرات گسترده‌ای در کابل برای لین برق پنجصد کیلو ولت برگزار شد. در این تظاهرات ده‌ها هزار تن از شهروندان افغان حضور داشتند. خبرنامه نگاه تصویری به این تظاهرات داشته است.

Kabul Protest on TUTAP (1)

Kabul Protest on TUTAP (2)

Kabul Protest on TUTAP (3)

Kabul Protest on TUTAP (4)

Kabul Protest on TUTAP (5)

Kabul Protest on TUTAP (6)

Kabul Protest on TUTAP (7)

Kabul Protest on TUTAP (8)

Kabul Protest on TUTAP (9)

Kabul Protest on TUTAP (10)

Kabul Protest on TUTAP (11)

Kabul Protest on TUTAP (12)

Kabul Protest on TUTAP (13)

Kabul Protest on TUTAP (14)

Kabul Protest on TUTAP (15)

Kabul Protest on TUTAP (16)

Kabul Protest on TUTAP (17)

Kabul Protest on TUTAP (18)

Kabul Protest on TUTAP (19)

Kabul Protest on TUTAP (20)

Kabul Protest on TUTAP (21)

Kabul Protest on TUTAP (22)

Kabul Protest on TUTAP (23)

Kabul Protest on TUTAP (24)

Kabul Protest on TUTAP (25)

Kabul Protest on TUTAP (26)

Kabul Protest on TUTAP (27)

Kabul Protest on TUTAP (28)

Kabul Protest on TUTAP (29)

Kabul Protest on TUTAP (30)

Kabul Protest on TUTAP (31)

Kabul Protest on TUTAP (32)

Kabul Protest on TUTAP (33)

Kabul Protest on TUTAP (34)

Kabul Protest on TUTAP (35)

Kabul Protest on TUTAP (36)

Kabul Protest on TUTAP (37)

Kabul Protest on TUTAP (38)

Kabul Protest on TUTAP (39)

Kabul Protest on TUTAP (40)

علی‌شیر شهیر همکار این گزارش بوده است.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
افغانستان بامیان-میدان وردک برق پنجصد کیلو ولت تظاهرات توتاپ جنبش روشنایی خبرنامه

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید