درباره ما

به رسانه خبرنامه خوش آمدید.
این رسانه به عنوان خبرگزاری خبرنامه در سال 2016 میلادی فعالیت هایش را آغاز کرده و از آن زمان تا کنون در حوزه های مسائل روز، اجتماع و اقتصاد اطلاع رسانی نموده است.
اما پس از تغییرات به میان آمده رسانه خبرنامه با تمرکز بر مسائل متفاوت نظیر کسب کار، خانواده، بهداشت و سلامت و مسایل دیگر اجتماعی و فرهنگی فعالیت خواهد کرد.
با این حال دست اندرکاران رسانه خبرنامه امیدوار اند تا بتوانند دوباره روی مسائل روز مرتبط با جغرافیای فارسی زبانان فعالیت های خود را از سر گیرند.

 

طراحی و توسعه وبسایت: CodeNawis ICT & Digital Solutions